Vorige pagina | Inhoud | Volgende pagina


Problemen

Deze pagina bevat:

De foutmelding: kernel: ip_fw_demasq_gre(): Inbound from 10.0.0.138 has no masq table entry

Helaas deze foutmelding is nog niet opgelost. Echter kan deze geen kwaad. Het heeft waarschijnlijk iets te maken dat de modem een alive signaal stuurt naar de netwerkkaart.

De verbinding wordt na 15 a 30 seconden verbroken

De reden hiervan is waarschijnlijk je Firewall. Controlleer of je Firewall goed staat door onderstaande commando´s uit te voeren en te controlleren op het resultaat.

ipfwadm -I -l

Hoort als resultaat te hebben:
IP firewall input rules, default policy: accept
type prot source        destination     ports
acc  all anywhere       anywhere       n/a 

ipfwadm -F -l

Hoort als resultaat te hebben:
IP firewall forward rules, default policy: accept
type prot source        destination     ports
acc/m all anywhere       anywhere       n/a

ipfwadm -O -l

Hoort als resultaat te hebben:
IP firewall input rules, default policy: accept
type prot source        destination     ports
acc  all anywhere       anywhere       n/a 

Terug naar het begin

Problemen mbt tot PPP_relay1

Als je foutmeldingen krijgt waarin er continue gewezen wordt op PPP_relay1. Dan heb je waarschijnlijk niet gebruik gemaakt van het mxstream script om je modem te configuren. Het pptp.tgz bestand is speciaal gemaakt om gebruik te maken van pc1. Het is dus nodig om het mxstream script te draaien of handmatig de modem in te stellen op pc1.

Terug naar het begin

Er gaat iets fout bij een verbinding maken

Bij het maken van een verbinding kan er veel fout gaan. Ik neem als voorbeeld dat je bij het uitvoeren van het commando:

pptp 10.0.0.138 file /mnt/router/ppp/options.adsl

Perongeluk adsl.options intikt. Hierdoor ontstaat er een foutmelding en wordt er geen verbinding gelegd. Er moet nu op 3 punten gecontroleerd worden voordat er opnieuw een verbinding gemaakt kan worden:

De processen kunnen bekeken worden met het commando:

ps aux

Een mogelijke uitvoer kan dan zijn:

 Pid  Stat  Parent  Name  Command

 232  S   230   ile   ile
 249  S   232   sh   sh
 7207  S   212   telnetd telnetd-debug
 7276  S   1    daemon sh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
 7281  S   7276  agetty agetty9600tty2
 7520  S   1    pptp  pptp: call manager for 10.0.0.138
 7521  S   1    pptp  pptp: GRE-to-PPP gateway on /dev/ptyp1
 7522  S   1    pppd  /sbin/pppd/dev/ttyp138400file/mnt/router/ppp/options.adsl
 8540  R   7541  ps   sh/bin/psuax 

Let nu op de processen die als naam (NAME) pppd of pptp hebben. Als deze processen nog in deze lijst staan. Dan is het noodzakelijk om deze af te sluiten door het commando:

killall pptp

of 

killall pppd

Een ander belangrijk punt is de route tabel. Indien er diverse malen achter elkaar een "mislukte-verbinding" is gemaakt dan kan het voorkomen dat de route tabel vol staat met dubbele routes.

De route tabel kan bekeken worden met het commando:

route -n

Een mogelijke uitvoer kan dan zijn:

Kernel routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags MSS  Window Use Iface
255.255.255.255 *        255.255.255.255 UH  1500  0    0 eth1
255.255.255.255 *        255.255.255.255 UH  1500  0    0 eth0
195.190.x.x   *        255.255.255.255 UH  1500  0    0 ppp1
10.0.0.0    *        255.255.255.0  U   1500  0    6 eth1
192.168.0.0   *        255.255.0.0   U   1500  0   520 eth0
127.0.0.0    *        255.0.0.0    U   3584  0    4 lo
default     195.190.x.x   *        UG  1500  0   137 ppp1

Het gaat nu op de ppp1 (Iface). Deze dienen verwijderd te worden omdat er ander dubbele routes in de tabel komen te staan. Je haalt deze routes weg door:

route del 195.190.x.x 

of

route del default

Tot slot nog moet er gecontroleerd of het pptp & het pppd proces volledig zijn afgesloten. Dit kan gedaan worden door in de directory /var/run/ te kijken. Als in deze directory bijvoorbeeld de volgende listing staat:

drwxr-xr-x  3 root     root       1024 Oct 24 16:36 .
drwxr-xr-x  4 root     root       1024 Jul 3 1999 ..
-rw-r--r--  1 root     root       224 Oct 24 16:36 utmp
-rw-r--r--  1 root     root        2 Oct 24 11:38 syslogd.pid
drwxr-x---  2 root     root       1024 Oct 24 16:36 pptp
-rw-r--r--  1 root     root        5 Oct 24 16:36 ppp1.pid

Dan is het noodzakelijk om de pptp directory te wissen en het ppp1.pid bestand te verwijderen.

Terug naar het begin

Vorige pagina | Inhoud | Volgende pagina


Mark Bleeker