Vorige pagina | Inhoud


Automatisch inloggen

Update: vanaf 9 april zal deze pagina komen te vervallen. Er zal niet meer gebruik gemaakt hoeven te worden van het dash-board. Hierdoor is deze pagina overbodig geworden

Deze pagina bevat:

Inleiding

Op eerdere pagina´s heeft u kunnen lezen hoe er inglogd kan worden bij de KPN. Echter moet daarna nog een ingelogged worden bij de provider. Op deze pagina kunt u lezen hoe ik automatisch inlog bij mijn provider xs4all tijdens het opstarten

Bestanden maken

Om automatisch in te loggen heb ik een bestand aangemaakt, getiteld: "xs4all". Doe de volgende stappen om een soortgelijk bestand te maken:

cd /mnt/router/

> xs4all

chmod +x xs4all

Er is nu 1 bestanden gemaakt welk ook executable (uitvoerbaar) is.

Terug naar het begin

Het bestand "xs4all" invullen

Met het commando "edit" kunt u het bestand xs4all openen. Plaats vervolgens de onderstaande tekst in het bestand en sluit het bestand af met F10.

#!/bin/sh

URL=http://www5.mxstream.nl:8280
SERVICE=xs4all-F04
USERNAME=uw gebruikersnaam van xs4all of een andere provider
PASSWORD=uw wachtwoord van xs4all of een andere provider

snarf -v "$URL/dashboard?fcn=viewDashBoardFrame&serviceViewFcn=viewService&service=$SERVICE" verbinding
sleep 10
snarf -v -r "$URL/dashboard?fcn=serviceLogon&service=$SERVICE&username=$USERNAME&password=$PASSWORD" verbinding

Let op! De regel "URL=http://www5.mxstream.nl:8280" is regio gebonden. Zo zijn er mensen die 8282 hebben ipv 8280. Je kunt achter jou nummer komen door te surfen naar start.mxstream.nl en te kijken wat er staat in de adres-balk.

Als het bestand gereed is dan kunt u het ook uitvoeren. Doe dit door het volgende commando in te tikken: ./xs4all Als alles goed gaat dan zal er een verbinding gemaakt te worden.

Terug naar het begin

Het rc_user bestand aanpassen

Het bestand "rc_user" is een bestand wat als laatste gedraaid wordt door FreeSco tijdens het opstarten van de computer. Het bestand is speciaal bedoeld om commando´s in te zetten die handig zijn tijdens het starten van de computer. Het bestand kunt u vinden in de directory: /mnt/router/rc/ In dit bestand wordt nu een link gemaakt naar "pptp" commando en het bestand "xs4all". Open het bestand met "edit" en vul het onderstaande op de juiste plek in:

#----------------------------------------------------------------------
$DONE; [ "$1" = stop ] && exit; fi

echo -n "Starting rc_user...          "
# Add commands here you want to execute when booting. Use the fork
# command to launch programs which normally stay in the foreground.

pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl &

sleep 10

/mnt/router/xs4all

Eventueel kan het "&" teken vervangen worden met het "fork" commando. Ik geloof dat ik daar toch een nadeel van ondervond, ik weet alleen niet meer welk :). In iedergeval moet er nu automatisch een verbinding gemaakt worden tijdens het opstarten van de computer. Omdat we nu een verbinding maken tijdens het starten van de computer is het misschien ook netjes om de verbinding af te sluiten tijdens het afsluiten van de computer. Neem onderstaande gegevens over en plaats deze op de juiste locatie in het rc_user bestand:

if [ "$1" = stop -o "$1" = restart ]; then
echo -n "Stopping rc_user...          "
# Add commands here you want to execute when shutting down or rebooting.
# Be careful not to use any commands which wait for user input.

echo
echo "stop pppd............."
killall pppd
echo "stop pptp............."
killall pptp
echo "haal de dir pptp weg.."
rm -rf /var/run/pptp
echo "het bestand pp* weg..."
rm /var/run/ppp*
echo "route default weg....."
route del default
echo "laatste route weg....."
route del 195.190.241.68       //Let op! dit moet de gateway zijn zie: route -n
echo "verwijder verbinding.."
rm /verbinding

Dat was em, als alles goed is gegaan dan is het nu mogelijk de pc op te starten en automatisch een verbinding te krijgen maar ook af te sluiten en daarmee de verbinding netjes afsluit.

Terug naar het begin

Vorige pagina | Inhoud


Mark Bleeker
freesco@xs4all.nl